Magazine Logo

De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Kennismaking met De Link in Vlaanderen

Caroline Cocquyt en Els Vanden Berghe

Participatie

Als sociale uitsluiting in dit tijdschrift aan de orde komt betreft dat vooral cliënten van de ggz of de maatschappelijke opvang. In dit artikel staat de kwetsbaarheid (en kracht) centraal van mensen die 'generatiearmen' worden genoemd. Daarmee zijn we misschien wat minder vertrouwd? Generatiearmoede of 'kansarmoede' wordt van generatie op generatie overgedragen en resulteert in een 'kringloop van armoede' waaruit ontsnappen nauwelijks mogelijk is. De auteurs van dit artikel leggen zich daar niet bij neer. Zij confronteren ons met de noodzaak om de missing link onder ogen te zien, wanneer hulpverleners en hun cliënten zeer verschillende werelden vertegenwoordigen. Zij bepleiten de inzet van 'bruggenbouwers' en leiden hiertoe ervaringsdeskundigen op. En dat komt ons dan wel weer bekend voor. Hoe pakken onze zuiderburen dat aan? Inleiding In de sociale en de zorgsector ziet men het woord ervaringsdeskundige geregeld opduiken. Op diverse terreinen zien initiatieven het licht die vaak elk hun eigen specifieke ontstaansgeschiedenis hebben. Dit geldt zeker ook voor de functie van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting die in Vlaanderen begin deze eeuw als professionele kracht zijn intrede deed in het welzijnswerk en de armoedebestrijding. In deze tekst willen wij u met deze vorm van professionele inzet van ervaringskennis kennis laten maken. We hebben bij deze eerste kennismaking gekozen voor een algemeen beschrijvende tekst. De inschakeling van ervaringsdeskundigen draagt immers vele facetten in zich (bijvoorbeeld tewerkstelling, empowerment, de internationale beweging op dit vlak ... ) die elk op zich al een artikel waardig zijn. Omdat het begrip 'ervaringsdeskundige' heel uiteenlopende ladingen kan dekken, besteden we extra aandacht aan de geschiedenis waarbinnen dit project gestalte kreeg. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website