Magazine Logo

Familie als Bondgenoot: een ontdekkingsreis van vier jaren

Henk Fox, Jean Knoo-ren, Jacqueline Melman-De Rijcke, Paul Schalken, Frans Wittenberg

Participatie

Er is veel verbeterd in de hulpverlening aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. In een eerder artikel (Fox, Haenen e.a., 2008) hebben we beschreven hoe in de triade de visies van de cliënt, zijn familie en de hulpverlener van elkaar verschillen. En meer nog hoe een betere communicatie en samenwerking in de triade ertoe leidt, dat deze visies onderling uitgewisseld en aan elkaar toegevoegd kunnen worden. Zo levert samenwerking in de triade een meerwaarde op. Op de vraag 'Heb je nog een lang gekoesterde droom om te realiseren voor familieleden van psychiatrische patiënten?' kwam zonder aarzelen de volgende verzuchting van een familielid: Het zou een wereld van verschil zijn als familie meer als bondgenoot gezien zou worden. Waarom heeft men binnen de ggz regelmatig de mond vol van de modelregeling 'Betrokken omgeving', terwijl ik in de praktijk hier zo weinig van ervaar? (Relatief, 2008, no 2, pag. 6). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website