Magazine Logo

Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. G G Z-visiedocument vanuit cliënt-perspectief bekeken

Eleonoor Willemsen-de Boevère

Participatie

In augustus jl. verscheen het visiedocument van GGZ Nederland: Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. Visie op de (langdurige) zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het werd gepresenteerd als een werkversie. Als onderwerp van bespreking met het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere maatschappelijke organisaties geniet het de status van 'document in ontwikkeling'. Aan de hand van de kritiekpunten die uit de onderhandelingen naar voren komen, zal het worden aangepast, om vervolgens te worden verspreid. Ook daarna is het nog onderwerp van besprekingen met het 'werkveld'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website