Magazine Logo

Interview - Een verwoestende diagnose

Annette Plooy

Participatie

Eind 2005 en 2006 zijn onder verantwoordelijkheid van het Trimbos-instituut vijftig mensen met de diagnose schizofrenie geïnterviewd over hun ervaringen met stigma en discriminatie. Deze interviews vonden plaats in het kader van een internationaal stigmaonderzoek, onder de naam INDIGO. Het onderzoek beslaat tientallen landen en wordt gecoördineerd door professor Graham Thornicroft van het Department of Psychiatry van het Londense King's College. Een van de geïnterviewden in Nederland is Martijn Kole uit Utrecht. Martijn is vierendertig jaar, vanaf zijn twintigste jaar in contact met de ggz en thans werkzaam als ervaringskundig medewerker van de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, bij het Bureau Herstel. De auteur heeft hem gevraagd naar zijn ervaringen met stigma, zelfstigma en discriminatie op verschillende levensgebieden, van intieme relaties tot werk. Met instemming van Martijn volgt hier een selectie uit het interview. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website