Magazine Logo

Stigma en stigmabestrijding - Patrick Corrigan in Nederland

Annette Plooy

Participatie

Van 16 tot en met 23 juni 2006 werd ons land aangedaan door professor Patrick Corrigan, hoogleraar psychologie aan het Illinois Institute of Technology in Chicago. Professor Corrigan was uitgenodigd door de Stichting Bijzondere Leerstoel GGZ om de vierde Arie Querido Lezing te houden. In de serie Queridolezingen, die met deze lezing is afgesloten, stond het thema 'Openbare Geestelijke Gezondheidszorg' centraal. Aan Corrigan was gevraagd om dit thema te belichten vanuit de invalshoek van stigmatisering. Corrigan is een mondiaal erkende autoriteit als het gaat om onderzoek naar stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen en strategieën om (zelf)stigma en discriminatie tegen te gaan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website