Magazine Logo

Creativiteit in knellende omstandigheden - Naar een dwangbehandelingswet?

Jan Pols

Participatie

Moet de Wet BOPZ worden gewijzigd? De laatste tijd is een discussie op gang gekomen over de vraag of dwangbehande-ling in de wet moet worden gekoppeld aan dwangopneming (Van Veldhuizen 2004a, 2004b). Ook de Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) toonde zich daar onlangs op de televisie een voorstander van; Van Veldhuizen heeft namens de NVvP dit standpunt bij het Ronde Tafelgesprek van de Vaste Kamercommissie voor VWS ook aan de politici kenbaar gemaakt. Deze discussie wordt met name vanuit psychiatrische hoek aangezwengeld, en dat is ook wel begrijpelijk omdat juist psychiaters worden geconfronteerd met de tragiek van patiënten die naar hun idee nodeloos lijden en steeds ernstiger ziek worden omdat hun rechten als patiënt voorgaan boven hun psychisch welzijn. 'To rot with your rights on' wordt dat in het Engelse taalgebied wel genoemd. Dit artikel is een bijdrage in deze actuele discussie. Allereerst wordt van de huidige wet op de dwangopneming, de Wet BOPZ, kort in herinnering gebracht welke verbeteringen deze beoogde. Daarna wordt ingegaan op de vraag of iedere met dwang opgenomene al of niet wilsbekwaam moet worden geacht ten aanzien van beslissingen over wenselijkheid of noodzaak van eigen behandeling. Het begrip wilsbekwaamheid wordt besproken omdat het een centrale plaats heeft in gedachten over dwangbehandeling. Daarna komt aan de orde hoe wilsbekwaamheid kan worden vastgesteld en wie dat doen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website