Magazine Logo

Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken - Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander

Participatie

Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is een methodiek om herstelondersteunende zorg te bieden. Het is een hulpmiddel voor professionele hulpverleners om mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid te ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van leven. Zij is dertig jaar geleden ontstaan en sindsdien steeds verder ontwikkeld en verfijnd op basis van practice based evidence. De methodiek wordt door duizenden professionals in Nederland, België en andere landen gebruikt. Zo'n vijfjaar geleden heeft er een stevige herijking plaatsgevonden. Deze was zowel inhoudelijk als praktisch van aard. SRH 1.0 werd getransformeerd tot SRH 2.0. De principes en de methodische basis bleven dezelfde, maar vanuit drie kaders werden nieuwe inzichten geïntegreerd. Dit betrof inzichten over herstel, presentie en krachtgericht werken. In praktisch opzicht werd de kern van de methodiek teruggebracht tot de essentie. Hierdoor werd de methodiek nog beter bruikbaar. In dit artikel beschrijven we in kort bestek deze ontwikkelingen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website