Magazine Logo

Redactioneel

Rozemarijn Esselink

Participatie

Sociale wijkteams vormen de spil van de participatiesamenleving anno 2015. Jean Pierre Wilken schetst de stand van zaken. De wijkteams bieden volop kansen voor kwartiermaken, rehabilitatie, herstelondersteunende werkwijzen en ervaringsdeskundigheid. Dit zijn kennisbronnen die kunnen voorkomen dat wijkteams terugvallen op de oude leest van de klassieke zorginstellingen. Wilken waarschuwt voor het scheiden van zorg en welzijn in gemeentelijke beleidsstukken: dit leidt tot een tweedeling. Zorg is dan voor de 'kwetsbare burger' en welzijn voor 'actieve burgers'. Vooruitlopend op de gemeentelijke financiering van ambulante begeleiding in 2015 startte zorginstelling Kwintes met het zorgaanbod Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH). KBH is doel- en taakgericht en de focus ligt op mogelijkheden en krachten van cliënten en hun netwerk. Herstel en rehabilitatie staan voorop in de zorgvisie. De eerste ervaringen met KBH zijn bemoedigend. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website