Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

'Kanaries? Kan dat hier dan?' - Digitaal herstelondersteuningsplan maakt herstel concreet en meetbaar

In dit artikel wordt beschreven hoe GGZ Oost Brabant twee uitdagingen tegelijk oppakte. De eerste was de wens om het herstelondersteunend werken te borgen in het zorgproces. De tweede was de noodzaak om de geleverde AWBZ-zorg beter te beschrijven en verantwoorden. Beide doelen zijn gerealiseerd met de invoering van het Herstelondersteuningsplan (HOP), dat cliënten helpt in hun herstelproces en tevens voldoet aan de wettelijke eisen voor een AWBZ-zorgplan.

1-6-2012 - Laura van der Burgt en Wil Coopmans
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De alleenspraak van Baart - Vier gezichtspunten op het ene goed van presentie

Dr. Marius Nuy was medisch ethicus en schrijver over marginaliteit, was sinds maart 2005 niet meer werkzaam, maar bleef onverminderd schrijver over uiteenlopende onderwerpen, thuisloosheid, literatuur, poëzie, de zorg. Internet: crossingmysoul.blogspot.com. Wat nu volgt, is een zo samenhangend mogelijke samenvatting, onvermijdelijk niet kort, maar hopelijk verhelderend, soms in eigen bewoording of met een door mij gekozen citaat, maar zo nauwkeurig mogelijk in het spoor van Andries Baart - het is zijn gedachtegoed. Tweespraak verandert nu van vorm, onder het motto: 'De regel die gebroken wordt, is levendig.'

1-6-2012 - Marius Nuy
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed - Van 'werken met gekken' naar 'luisteren naar individuen'

DVD Gekkenwerk - HEE in de psychiatrie. Uitgave: HEE/Trimbos-instituut. www.hee-team.nl Gekkenwerk — HEE in de psychiatrie, een 35 minuten durende reportage over de HEE-beweging in Nederland, is in de eerste plaats een verslag over vijf mensen die leed is aangedaan in de psychiatrie. De HEE-beweging staat voor herstellen op eigen kracht, het opbouwen van ervaringsdeskundigheid en voor empower-ment (voor dat laatste mag eindelijk eens een goede Nederlandse term verzonnen worden). De productie is niet eens zozeer een aanklacht als wel een constatering: toen ze in de war waren, stemmen hoorden en werden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, is er niet naar hen geluisterd, sloeg niemand een arm om hen heen en werd hen zelfs verboden om te praten over wat zij zelf zagen als reden voor en oorzaak van hun crisis. Een onpersoonlijke afstandelijkheid van behandelaren was hun deel, te midden van het tumult en het vreemde gedrag van medepatiënten op de afdeüng. Daarbij was het er vaak vies en uitgeleefd. Met een beetje verbeeldingskracht komen scènes uit Dantes Inferno naar voren.

1-6-2012 -
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Verdriet in de psychiatrie

We kennen in de psychiatrie afdelingen voor psychotische mensen, zorgpro-grammas voor stemmingsstoornissen of circuits voor angst- en stemmingsklachten. Maar nog nooit trof ik een afdeling voor verdrietige mensen. Of een troost- en warmteaanbod in de GGZ. En dat is raar, zeker als je bedenkt dat veertig tot zeventig procent van de psychiatrische patiënten geweldservaringen als slachtoffer kent, dwars door alle psychiatrische diagnoses heen. Beschadigd door het leven, of meer in het bijzonder: door wat mensen elkaar onderling aandoen: geweld, verwaarlozing, uitsluiting, werkeloosheid, middelenmisbruik, geweld. Zo is de cirkel rond. Daar kun je ziek van worden. Maar eerst en vooral word je er akelig verdrietig van. Echter, als de misdaad moet worden verzwegen en de schade en het verdriet niet mogen bestaan, er niet mogen zijn, pas dan ontwikkelt zich ziekte, psychiatrische ziekte wellicht. Met alle aandacht die er nu is voor de werking van onze hersenen en voor de biologische oorzaken van psychiatrische ziekten komt er steeds minder aandacht voor het lijden van de mens. Verdriet in de psychiatrie..., kennen we het wel?

1-6-2012 - Lenneke Elfers
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In memoriam - Dr. Marius Nuy (4 februari 1949 - 2 maart 2012)

Het was in 1990 dat Marius Nuy, die zich sinds 1977 toelegde op onderzoek naar dak- en thuislozen, het initiatief nam tot de oprichting van een vaktijdschrift over thuisloosheid. Het tijdschrift werd in 1991 opgericht onder de titel Passage. Marius Nuy werd de bevlogen hoofdredacteur en redactiesecretaris. Hij werkte daarnaast in die tijd bij het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen waar hij zich toelegde op ethiek.

1-6-2012 -
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

2 IN MEMORIAM l Dr. Marius Nuy 4 REDACTIONEEL | Jos Dröes 5 Rehabilitatie, quo vadis? 8 REACTIES Een blik over de grenzen | Detlef Petry Rehabilitatie, what's in a name? | Remmers van Veldhuizen Rehabilitatie? Een prima werksoort! | Lenneke Elfers Juist vernieuwing heeft een korte houdbaarheid | Mette Lansen Het begrip rehabilitatie | Lies Korevaar Elk tijdvak heeft nieuwe paradigma's nodig | Els Luijten en Cees Slooff De geschiedenis van rehabilitatie in ere houden | Jan Theunissen Taalgebruik afstemmen op de luisteraar | Paul Andreoli Rehabilitatie niet laten verwateren | Tom van Wel Rehabilitatie: over het woord en de werksoort | Jaap van Weeghel Kun je ophouden met rehabilitatie? | GerardLohuis Rehabilitatie: what's in a name? | Jean Pierre Wilken Spanningen binnen de rehabilitatietheorie | Doortje Kal Zichtbaar maken wat een goede rehabilitatiewerker kan doen | Marianne van Bakel In den beginne was er rehabilitatie | Christ Wesenbeek en Toon Walravens 47 HERSTEL Verdriet in de psychiatrie | Lenneke Elfers 50 'Kanaries? Kan dat hier dan?' Digitaal herstelondersteuningsplan maakt herstel concreet en meetbaar | Laura van der Burgt en Wil Coopmans 56 BILD | J. v. Dijck 57 FEED DVD Gekkenwerk - HEE in de psychiatrie | Jan Theunissen 60 De alleenspraak van Baart | Marius Nuy 71 DRÖES | Pensioen 72 PRAXIS Het gedicht | Freek Boon 74 Zingeven is een werkwoord | Bert Beentjes en Anouck Rolefes 78 REHABS

1-6-2012 -
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Het artikel van Marius Nuyy dat als een gedenksteen ter nagedachtenis aan de auteur in dit nummer is opgenomen, gaat over de kern van alle rehabilitatiebenaderingen, nameüjk een presente aanwezigheid van de hulpverlener. Present zijn houdt onder andere in dat men moeite doet om de leefwereld van de ander te leren kennen en de eigen perspectieven die de ander vanuit zijn leefwereld hanteert, serieus te nemen. Rehabilitatie is volgens Nuy op veel plaatsen eigenlijk ten onder gegaan doordat het werd opgenomen in bestaande zorgpraktijken. Het groeien van er zijn met' naar 'er zijn voor' de ander gaat dan verloren in het proces van methodische, resultaatgerichte werkwijzen en interventies. Onvermijdelijk roept dit de vraag op wat rehabilitatie eigenlijk is of zou moeten zijn. Is alleen een presente houding genoeg om van rehabilitatie te spreken? Wij denken van niet. Maar wat is er dan méér nodig? Die vraag is het eigenlijke onderwerp van een gedachtewisseling over de recente lotgevallen van het begrip rehabilitatie en de rehabilitatie zelf. De redactie van het Tijdschrift voor Rehabilitatie heeft namelijk aan een aantal smaakmakers op dit gebied per brief gevraagd naar hun mening over een aantal nieuwe trends zoals de verhouding tussen rehabilitatie en herstel, de betekenis van rehabilitatie als beweging en als methodiek, de wenselijkheid van het handhaven van het begrip om een bepaald type werk aan te duiden, of juist de overbodigheid hiervan. Onze brief drukken we integraal af. Daarna publiceren we de antwoorden die we hebben gekregen. We nodigen de lezers van het Tijdschrift met klem uit ook hun reacties aan ons op te sturen. Uw reacties mogen gaan over onze brief of over de in dit nummer gepubliceerde bijdragen aan de discussie. We willen ze in het volgende nummer publiceren, samen met een beschouwend artikel over wat de discussie heeft opgeleverd.

1-6-2012 - Jos Dröes
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehabilitatie, quo vadis?

Rehabilitatie, quo vadis?

1-6-2012 -
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zingeven is een werkwoord

Waar komt u uw bed voor uit? Wat maakt uw leven de moeite waard? Het zijn vragen die ons doen zoeken in ons diepste binnen, zoeken naar de zin van ons bestaan. Iedereen zoekt naar die zin, vroeg of laat en op eigen wijze. De uitkomst is altijd uniek, want zingeving betekent voor iedereen iets anders: inspiratie, verwondering, zorgzaamheid, vrijheid, waardering. Hoewel de waarde van levenszin essentieel is, blijkt zingeving nog steeds een onvervulde zorgbehoefte binnen de GGZ. Toch ziet Bert Beentjes, kwartiermaker van de stedelijke werkgroep Zingeving in Utrecht, een hoopvolle beweging naar meer bewustwording en concretisering.

1-6-2012 - Bert Beentjes en Anouck Rolefes
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Reacties

REACTIES Een blik over de grenzen | Detlef Petry Rehabilitatie, what’s in a name? | Remmers van Veldhuizen Rehabilitatie? Een prima werksoort! | Lenneke Elfers Juist vernieuwing heeft een korte houdbaarheid | Mette Lansen Het begrip rehabilitatie | Lies Korevaar Elk tijdvak heeft nieuwe paradigma’s nodig | Els Luijten en Cees Sloo† De geschiedenis van rehabilitatie in ere houden | Jan Theunissen Taalgebruik afstemmen op de luisteraar | Paul Andreoli Rehabilitatie niet laten verwateren | Tom van Wel Rehabilitatie: over het woord en de werksoort | Jaap van Weeghel Kun je ophouden met rehabilitatie? | Gerard Lohuis Rehabilitatie: what’s in a name? | Jean Pierre Wilken Spanningen binnen de rehabilitatietheorie | Doortje Kal Zichtbaar maken wat een goede rehabilitatiewerker kan doen | Marianne van Bakel In den beginne was er rehabilitatie | Christ Wesenbeek en Toon Walravens

1-6-2012 - Diversen
Editie 2 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website