Magazine Logo

Op weg naar een woning van eigen keuze

Siemen van der Meulen en Geertjan Emmens

Participatie

Stichting De Zijlen is een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. In het kader van deconcentratie van de zorg bereidt De Zijlen een omvangrijk verhuisproces voor van een grootschalige woonvoorziening naar kleinschaliger woonvormen. Hoe pak je dat aan, wanneer je rehabilitatieprincipes hoog in je vaandel hebt gezet? De Zijlen betrok het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool bij deze operatie. De auteurs doen verslag van de inmiddels genomen stappen. Mensen met een verstandelijke beperking dienen waar mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Dit geldt niet alleen voor wonen in een woonwijk, maar ook voor participeren in de arbeidsmarkt en het reguliere onderwijs. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website